Preprava zamestnancov

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Vzhľadom k stále vysokému počtu ľudí dochádzajúcich za prácou do krajín západnej Európy alebo susednej Českej republiky je ich preprava dôležitou súčasťou organizácie pracovnej sily v spoločnostiach pôsobiacich v oblasti riadenia ľudských zdrojov, personálneho servisu, personálneho lízingu a personálnych služieb.

Autobusová preprava zamestnancov za prácou do zahraničia, ale i v rámci Slovenska je pre ich zamestnávateľov dôležitou a tiež nezanedbateľnou nákladovou položkou.

Preto sme v prípade záujmu o naše služby v tejto oblasti pripravení vypracovať cenové ponuky do požadovaných destinácií so zaujímavými cenovými benefitmi, podľa dohodnutého objemu prepráv.

 

ZAMPRA s.r.o. autobusová doprava